[12.04.2011] Търсене и предлагане на жилища се уравновесяват през 2011Постепенно уравновесяване на търсенето и предлагането на жилищата през 2011 г., в резултат на ниските нива на инвестиционна активност в сегмента, очакват от агенция Форос.

Пазарът на недвижими имоти, в частност пазарът на жилищни имоти, продължава да бъде подвластен на икономически процеси в страната. Инвестиционната активност в сегмента остава ниска и това много ясно се вижда от данните публикувани от Националния статистически институт за броя на издадените разрешителни за строеж на територията на страната, и обема на въведените в експлоатация нови сгради.

През втората половина на 2011 очакваме раздвижване в строителния сектор и активизиране на някои от инвеститорите в сегмента на жилищните имоти, във връзка с намаленото предлагане на новопостроени жилищни единици. Очаква се да се появят нови жилищни проекти с разгъната застроена площ до 2 000 - 3 000 кв. м.

Стабилизация на продажните и наемните цени в сегмента. Възможно е да се регистрира лек ръст от 2 до 5%, а в някои от районите на по-големите градове при някои от типовете жилища.

През март 2011 година спрямо март 2010 година е отчетен спад в продажните цени на имотите в размер на 6.97%. При сравнение на офертните цени на жилищните имоти по сегменти, спад отчитат жилищата от средния и ниския ценови клас, докато обезценката на луксозните жилища е минимална. Също така значителен спад се отчита на територията на големите областни градове, където е съсредоточено над 50% от населението на страната. Възможно е и до края на годината да се регистрира лек ръст от 2 до 5% в някои от районите на по-големите градове при някои от типовете жилища. Последното е с уговорка, че очакванията на анализаторите се сбъднат и макроикономическите параметри на страната се подобрят.

По последни данни намалението при монолитните жилища е средно между 5-10 % за периода март 2011 спрямо март 2010 година, следвани от панелните жилища - 4-20%. Най-малко е намалението при жилищата ново строителство, където продажните цени намаляват с до 10%. Големият диапазон в цените при някои типове имоти основно се дължи на местоположението им, степен на завършеност, общото им състояние и пр.

По териториален принцип, най-съществено понижение на цените се наблюдава в София и Варна -средно около 10%. Същевременно, обаче, в някои райони на страната цените се запазват стабилни.

По отношение на броя на сделките не се очаква през 2011 година да има увеличение в сравнение с 2010 г. В резултат на протичащите миграционни процеси в страната, в някой райони на страната, в частност София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора би могло да се регистрира ръст в броя на покупко-продажбите, но той би бил не повече от 2 до 3% спрямо 2010 година.

Ако инфлацията продължи да нараства, се очаква намаление на обема на депозити на населението с цел влагането им в имоти.

От агенция Явлена се надяват на окончателно стабилизиране на ценовите нива през 2011 г. Покачване е малко вероятно, но ако има такова, то ще бъде в малки интервали за качествените имоти през втората половина на годината. През последните два месеца наблюдаваме раздвижване на пазара, но все още не можем да кажем, че това е тенденция. Ако и през април ситуацията продължи да бъде същата, вече ще можем да я определим по-категорично, тъй като ще сме проследили развитието на пазара през едно тримесечие.


Източник: Profit.bg


Новини за имотиМожете да се абонирате за:


Обратно към новини Google Myspace Facebook Twitter Digg Delicious Svejo LinkedIn

dobavigo